paragliding


kiteboarding advance red bull

hudy sport

Kde a jak se létá?

V naší zemi je pro paragliding mnoho oficiálních i „lidových“ startovišť, létá se nejčastěji z kopců a hor kde je vhodná plocha pro rozložení křídla a následný pohyb nutný k provedení startu. Příjemně se pak startuje z travnaté sjezdovky, nebo louky (plácku) u vrcholu hory. Zkušený pilot za vhodných podmínek dokáže odstartovat téměř z místa a i z malé meze uletět přelet dlouhý třeba sto kilometrů.
Tandemové seskoky z letadla SKYSPORT